Όροι χρήσης
Εξαιτίας των τρέχων τεχνικών καινοτομιών και αλλαγών του σχετικού νομικού πλαισίου οι ακόλουθοι όροι χρήσης θα πρέπει να αλλάζουν και/ή τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεπώς ζητάμε από τους χρήστες να ελέγχουν αυτούς τους όρους χρήσης σε κάθε τους επίσκεψη στην ιστοσελίδα και να λάβουν υπόψη τους αυτές τις αλλαγές και/ή τροποποιήσεις.

Εισαγωγή
Αυτή η ιστοσελίδα προσφέρεται σε σας από την SC Distribution Services Management , Regina Maria Street, nr 2, Alba-Iulia, Alba County.
Οι διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα για την SC Distribution Services Management (από εδώ και στο εξής σαν ” Ugears “), οι εταιρικές εταιρείες της Ugears και τρίτοι έχουν συνδυαστεί με την μεγαλύτερη προσοχή. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών και δεν φέρουμε νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας. Όλες οι προοδευτικές αναφορές σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν γίνει σύμφωνα με την καλύτερη γνώση και τα πιστεύω μας. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα από την Ugears ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις αναφορές επειδή εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες ανταγωνιστικής και μακροοικονομικής φύσης και βρίσκονται έξω από τον έλεγχο της Ugears . Χωρίς να είναι υποχρεωμένη νομικά να αλλάξει αυτές τις αναφορές, η Ugears δεν έχει σκοπό να ενημερώνει όλες αυτές τις αναφορές που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε χωρίς περιορισμούς ή αναστολές τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας τους οποίους μπορείτε να δείτε ή να τυπώσετε.
Το όνομα και το εμπορικό σήμα της UGEARS, και όλα τα σχετικά εμπορικά σήματα, είτε εγγεγραμμένα είτε όχι είναι εμπορικά σήματα ή σήματα της υπηρεσίας της UKRAINIAN GEARS LLC στην Ουκρανία.
Γενικοί Όροι Χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας

1. Νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα
Οι σελίδες του σαιτ μας (περιεχόμενα, δομή) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ποιο συγκεκριμένα οποιεσδήποτε αναπαραγωγές, μεταφορές, μεταφράσεις, αποθήκευση και επεξεργασία σε άλλα μέσα, όπως και iη αποθήκευση και η επεξεργασία σε ηλεκτρονικά μέσα, απολαμβάνουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε πλήρης ή μερική εκμετάλλευση απαιτεί λοιπόν την έγγραφη συγκατάθεση της SC Distribution Services Management. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των πληροφοριών ή των δεδομένων, πιο συγκεκριμένα η χρήση των κειμένων ή άλλων μερών εδώ ή φωτογραφιών (εκτός από τις φωτογραφίες για τον τύπο από την Ugears) ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή διάδοση, απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της Ugears. Τα δικαιώματα διάδοσης και αναπαραγωγής ανήκουν στην Ugears.

 2. Εμπορικά σήματα
Όλα τα ονόματα των προϊόντων σε αυτές τις σελίδες είναι καταγεγραμμένα εμπορικά σήματα από την Ugears , των θυγατρικών εταιρειών της, των συνέταιρων της ή των εταιρειών που έχουν την άδεια της. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή κακή χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων είναι απαγορευμένη και καθιστά παραβίαση του νόμου για τα εμπορικά σήματα, του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή του νόμου για αθέμιτο ανταγωνισμό.
4. Γενική Αποποίηση Ευθυνών
Οποιαδήποτε νομική ευθύνη της Ugears  για ζημιά που προκύπτει από την χρήση αυτής της ιστοσελίδας – ανεξαρτήτου νομικής αιτίας, όπως αδικοπραξία – περιορίζεται σε ζημιές που προκαλείται σκόπιμα ή αμέλεια. Στον βαθμό που υπάρχει υποχρεωτική νομική ευθύνη από την Ugears  σαν αποτέλεσμα παραβίασης ουσιαστικής σημασίας υποχρεώσεων, το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αξίωσης για ζημιά περιορίζεται στις προβλέψιμες ζημιές. Αυτό δεν επηρεάζει την νομική ευθύνη της  Ugears στον εφαρμόσιμο Νόμο για την Νομική ευθύνη για ένα προϊόν ή τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί. Οι παραπάνω περιορισμοί νομικής ευθύνης δεν ισχύουν επίσης σε περίπτωση βλάβης στην ζωή, σωματικό τραυματισμό ή βλάβη σε άλλο άτομο.
Η  Ugears  καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσει τις ιστοσελίδες της Ugears χωρίς ιούς, παρόλα αυτά δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απουσία ιών. Για αυτόν τον λόγο, σας προτείνουμε να προσέχετε και να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα ενάντια σε αυτούς τους ιούς (π.χ. προγράμματα εντοπισμού ιών) πριν κατεβάσετε έγγραφα και δεδομένα.
Η Ugears δεν εγγυάται την απουσία σφαλμάτων ή λαθών στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα της Ugears αλλά ούτε και την διαθεσιμότητα τους.

5. Προβλέψεις και δήλωση του σκοπού
Οι προοδευτικές αναφορές σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν γίνει σύμφωνα με την καλύτερη γνώση και πιστεύω μας. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα διαφέρουν αρκετά από αυτές τις προοδευτικές αναφορές, επειδή εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες ανταγωνιστικής και μακροοικονομικής φύσης που είναι πέρα από τον έλεγχο της Ugears . Χωρίς να είναι υποχρεωμένη νομικά να αλλάξει αυτές τις αναφορές, η Ugears δεν έχει σκοπό να ενημερώνει όλες αυτές τις αναφορές που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

6. Προϊόντα της Ugears
Οι μάρκες / προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι παραδείγματα από μάρκες / προϊόντα που είναι διαθέσιμα από την εταιρεία Ugears.

7. Διάφορα
Αυτοί οι γενικοί όροι διέπονται και εκλαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Οποιοδήποτε μέρος αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης είναι ή γίνει άκυρο αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των εναπομεινάντων μέρων.